BUXAWEB

EDUCACIÓ

RECURSOS GENERALS

RECURSOS ESTUDIANTS


Educació

E   D   U   C   A   C   I   Ó

Recursos del món de l'educació i
l'ensenyament secundari a Catalunya

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 


 

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Administració catalana
Departament d'Educació
Pàgina del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb seccions d'estudis, centres educatius, professorat, serveis educatius, administració educativa, beques i ajuts, etc.
Consell Escolar de Catalunya
Pàgina informativa d'aquest organisme.
EPOCA
El portal de l'empleat de la Generalitat de Catalunya. Accés restringit.
 
Administració central
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Pàgina del MEC amb seccions d'Educació, Universitats, Cultura i Esports.
INECSE
Pàgina d l'Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE), nova denominació establerta per la Ley Orgánica de Calidad de la Educación per a l'antic INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación).

    
Administracions autonòmiques
 
Administracions autonòmiques
Enllaços a les administracions educatives de les Comunitats Autònomes.
Servidors educatius de les Comunitats Autònomes
Enllaços als departaments i conselleries d'Educació i Cultura, per Comunitats Autònomes.
 
Directoris generals
 
AdmiWeb
Directori d'organismes públics i institucions de les administracions central, autonòmiques i europea.
Serveis Administracions
Directori de serveis de l'Administració espanyola, europea i mundial. Del Ministerio de Administraciones Públicas.

Inici

LEGISLACIÓ EDUCATIVA

Catalunya
 
Normativa d'ensenyament
Normativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
Consulta del DOGC.
Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
Consulta la nova llei del sistema educatiu català.
 
Estat espanyol
 
Legislació Educativa (LEDA)
Base de dades de legislació educativa competència del MEC.
Lleis educatives
Llistat de normativa educativa del territori MEC (BOE) i Andalusia (BOJA).
Boletín Oficial del Estado (BOE)
Consulta del BOE.

Inici

SISTEMA EDUCATIU

Catalunya
 
Guia pràctica del sistema educatiu
Guia del sistema educatiu no universitari a Catalunya.
Informació d'estudis
Web del Departament d'Educació, amb informació sobre educació infantil, educació primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional i d'altres ensenyaments.
Informació sobre el sistema educatiu català
Pàgina del portal cat365.com: informació general, per nivells, tràmits i gestions, beques, etc.
Batxillerat (XTEC)
Currículums i altres materials de suport per al desplegament de les matèries del Batxillerat (LOGSE) a Catalunya. Normativa. Matèries comunes, de modalitat i optatives.
Formació Professional (XTEC)
Guia didàctica, proves d'accés, normativa, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, itineraris, centres, recursos, notícies, enllaços, etc.
Proves d'accés a la Universitat (PAU)
Informació general sobre las proves d'accés a la universitat (PAU).
Exàmens Selectivitat
Enunciats d'exàmens de les PAU a Catalunya.
 
Estat espanyol
 
Sistema educatiu espanyol
Guia del sistema educatiu no universitari a l'Estat espanyol. Inclou la LOGSE i la LRU.

Inici

ENSENYAMENT

Informació general

Informació sobre centres
Secció de la web del Departament d'Educació, amb informació sobre gestió i organització dels centres escolars (calendari escolar, instruccions per al curs, preinscripció i matriculació, llibres de text homologats, gestió academicoadministrativa, bus de les professions, etc.)
Informació per al professorat
Secció de la web del Departament d'Educació, adreçada al professorat, amb informació sobre concursos de trasllat, fons d'acció social, oposicions, borsa d'interins, ajuts per a activitats fora del centre, etc.
Estadístiques d'Ensenyament
Base de dades del Departament d'Educació, amb estadístiques per cursos escolars i nivells educatius, des d'educació infantil fins a secundària, sobre centres, professors i alumnes.
Informació Ensenyament a Catalunya
Tota la informació sobre ensenyament a Catalunya, per a professorat, pares i alumnes.

Inici

CENTRES D'ENSENYAMENT

Centres escolars de Catalunya

Centres escolars de Catalunya
Cerca de centres escolars públics i privats i segons tipus d'ensenyament, servida pel Departament d'Educació.
Webs de centres
Cerca de webs de centres escolars, servida per la XTEC.
Cerca d'estudis i centres
Cerca d'estudis i centres des del portal edu365.com.
Institut Obert de Catalunya (IOC)
Educació secundària a distància.
Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya (EOI)
Cerca d'informació i de les EOI de Catalunya.
 
Altres centres escolars
 
Webs de centres espanyols
Cerca de webs de centres escolars per comunitats autònomes, servida pel PNTIC-MEC.
Educateca
Cercador de cursos i centres d'ensenyament.
EduBusca
Cercador d'estudis i centres d'ensenyament, per comunitats.
Edu-Web
Enllaços de centres educatius dels Estats Units i d'Espanya.
Guía de la Enseñanza
Selecció de centres d'ensenyament classificats per especialitats.

Inici

AGENDA

 
Agenda Educació a Catalunya
Base de dades d'actes relacionats amb el món de l'educació a Catalunya.
Agenda Educaweb
Agenda d'educació, formació i treball.
Agenda XTEC
Agenda servida per la XTEC.

Inici

RECURSOS EDUCATIUS

 
Recursos generals
 
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)
Web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Inclou diversos apartats dedicats a activitats de centres, àrees temàtiques, formació i serveis, informació tècnica, normativa i gestió, recursos educatius, webs de centres.
Escola Oberta
Recursos i programes educatius de la XTEC.
Internet a l'aula (Aulanet)
Internet a l’aula és una actuació del projecte Argo que té com a objectiu estimular la integració de la Tecnologia de la Informació, i molt especialment d'Internet, en el sistema educatiu de Catalunya. Està promoguda pel Departament d'Educació  i   el Comissionat per a la Societat de la Informació.
Webclip
Directori de consultes i recursos educatius i de lleure, per a tots els nivells d'ensenyament no universitari.
Cursos i Recursos
Cursos, recursos i tutorials del grup de formadors de l´ICE de la UAB. Utilització didàctica de la xarxa telemàtica Internet. Guia de Telemàtica Educativa.
Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona
Informació de les escoles que depenen de la Diputació de Barcelona i base de dades de caire educatiu.
Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Informació de centres educatius, beques i ajuts, recursos pedagògics, activitats, formació i treball, etc. servida per l'Ajuntament de Barcelona.
Portal de la Comunicació
El Portal de la Comunicació és un projecte per a Internet realitzat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en els diferents aspectes de la comunicació. Pretén ser un instrument d'informació i també un espai de trobada i intercanvi de coneixements i experiències entre els qui desenvolupen la seva activitat en aquest sector.
Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors
Mitjans és una associació formada per professionals de la comunicació i l'educació i per tots aquells grups i persones preocupades i interessades per la comunicació mediàtica i per la seva incidència social i educativa.
AulaMèdia
AulaMèdia és un revista electrònica que ofereix al professorat d'Educació Primària i Secundària Obligatòria -i també a investigadors- material didàctic, articles i reflexions sobre l'Educació en Comunicació.
Global express
Global express és una eina per treballar temes i esdeveniments de dimensió mundial. Consta d'una proposta didàctica, amb orientacions per al professorat i informació de context sobre el tema. Es pretén generar preguntes entre l'alumnat de les nostres escoles sobre allò que expliquen els mitjans de comunicació. Es tracta de promoure una visió crítica de la realitat que els permeti comprendre l'estat del món i, especialment, la situació del món en desenvolupament. 
Fundació Catalana de l'Esplai
La Fundació Catalana de l'Esplai és una iniciativa sense afany de lucre creada amb la finalitat d'impulsar l'educació en el lleure d'infants, joves i adults. Desenvolupa la seva tasca en tres àrees de treball: àrea d'innovació educativa, àrea social i àrea de tercer sector; i agrupa cinc entitats.
Saló de l'Ensenyament
Saló anual de la Fira de Barcelona, amb tota l'oferta educativa a Catalunya i l'estranger.
Conferència Nacional d'Educació (CNE)
La CNE és un procés obert de debat, reflexió, avaluació i elaboració de propostes per a consolidar i millorar el sistema català d'educació.
Programa de Nuevas Tecnologías (PNTIC)
Pàgina del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación del MEC amb informacions diverses i recursos educatius.
Recursos per a l'aula
Pàgina del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), amb recursos per nivells i modalitats educatives, pàgines elaborades per professors, sofware educatiu, banc d'imatges, diccionaris, recursos i webs temàtiques, etc.
Hemeroteca de La Vanguardia
Consulta gratuïta de tots els exemplars del diari "La Vanguardia", des de l'any 1881.
RedIRIS
Red Nacional de I+D. Xarxa acadèmica i de recerca.
 
Recursos pedagògics
 
Centres de Recursos Pedagògics
Xarxa de Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya.
Mediateca dels Centres de Recursos Pedagògics
Cerca de recursos educatius del fons dels Centres de Recursos Pegadògics.
Recursos per a la tutoria
Un espai web de recursos per a tutors/es. En aquesta web el professorat de secundària pot trobar documents de suport i enllaços per dur a terme la tasca orientadora a l'alumnat.
La mediateca dels conflictes
Un espai interactiu i dinàmic, un punt de trobada de joves i adults, alumnes i professors, on el diàleg, la opinió, les propostes i les pròpies experiències són el fil conductor per la defensa dels Drets Civils, la Ciutadania, la resolució de conflictes i la millora de la convivència.
GREC - Grup de Recerca i Estudis dels Conflictes
Organització especialitzada en la prevenció i la resolució de conflictes de caire molt divers per mitjà de metodologies i sistemes de mediació i gestió alternativa de conflictes entre d'altres.
Projecte PAULA - Educació per a la pau
El projecte Paula és un servei adreçat al professorat, als educadors i educadores, de tots els nivells i àmbits educatius, per facilitar la tasca educativa en relació a la Pau, els drets humans i els conflictes.
Edualter
Xarxa de recursos en l'Educació per a la Pau, el Desenvolupament i la Interculturalitat.
La Carpeta
Antologia de materials pedagògics i solidaris adreçada als ensenyants.
Aprendre a Aprendre
Estratègies d'aprenentatge i tècniques d'estudi.
Videoteca Països Catalans
Catàleg de vídeos, classificats per temes, de la Fundació Videoteca dels Països Catalans.
Vídeos didàctics
Col·lecció de vídeos didàctics, de diverses matèries, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Podeu utilitzar el cercador de la
videoteca.
CinEscola
Propostes didàctiques per treballar pel.lícules a l'aula.
Diapositives Hiares
Diapositives per a l'ensenyament de diverses matèries (Art, Història, Geografia, Ciències, Tecnologia,...). Nivells de Secundària i Infantil-Primària.
Els recursos educatius dels museus de Catalunya
El món dels museus y la seva aplicació didàctica.
Euro i Educació
Propostes didàctiques sobre la moneda única europea.
AulaGratis
Aulagratis.com és una pàgina amb fins educatius que preten orientar i ajudar a tots aquells que desitgin ampliar els seus coneixements en àrees com el disseny de pàgines web (HTML, Java, Java Script, PHP, ASP,...), 3D, retoc fotogràfic, edició no lineal de video... en definitiva, totes aquelles tecnologies relacionades amb el tractament digital de la imatge, infografia i multimèdia.
Recursos educatius
Directori de recursos educatius.
Edu3.cat
Portal de ràdio i telivisió educatives per Internet. L'Edu3 us proposa més de 2200 audiovisuals d'àmbits de coneixement agrupats per matèries.
Atenció a la diversitat
 
Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge i les seves famílies.
Espai LIC
Acollida d'alumnat nouvingut. Espai LIC -de llengua i literatura, d'interculturalitat i de cohesió social- és una aportació i una col·laboració oberta, dinàmica i compartida que vol ajudar a tots els professionals en aquest nou repte educatiu.
Materials per a Aules d'Acollida
Materials per a aules d'acollida per a escoles i instituts.
Atenció a la diversitat
Pàgina de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB.
Orientared
Web dedicada a la psicopedagogia i l'orientació psicopedagògica a Internet desenvolupada per un orientador escolar.
Programari educatiu
 
Programari Educatiu
Programari educatiu de la XTEC.
Base de dades SINERA
Base de dades documental de recursos educatius i materials curriculars del Sistema d'Informació Educativa i de Recursos per a l'Aprenentatge (SINERA).
El Racó del Clic
Activitats del programa Clip per a diverses àrees i nivells educatius, informació i recursos.
Recursos educatius de l'AIEC
Recursos de l'Aula d'Informàtica per a ensenyants, per àrees.
Espiral
Espiral és un col·lectiu de professors, tècnics, investigadors, estudiants i entitats, interessat en la promoció i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació (TIC).
Softcatalà
Traducció i distribució de programes en català mitjançant Internet.
Programari d'Educació
Programes educatius d'El Rebost.
Cisco Networking Academy Program
Programa acadèmic per a professors i estudiants.
 
Xarxes internacionals de telemàtica educativa
 
I*EARN
Xarxa Internacional de Telemàtica Educativa.
Guia de Telemàtica Educativa
Guia adreçada a tots els professionals del món de l'educació, de la xarxa educativa internacional IEARN-Pangea.
Eurydice
Xarxa d'informació sobre els sistemes educatius d'Europa.
European Schoolnet
Xarxa telemàtica educativa entre escoles d'Europa.
Web for Schools
Projectes educatius entre escoles d'Europa
Programes educatius Unió Europea
Programes d'Educació, Formació i Joventut.

Inici

RECURSOS PER MATÈRIES

Edu 365.com - ESO
Unitats didàctiques de diverses àrees.
Edu 365.com - Batxillerat
Recursos en xarxa per matèries.
Escola Oberta
Recursos i programes educatius de la XTEC.
Unitats didàctiques
Materials multimèdia per a treballar aspectes curriculars de diverses matèries. Unitats didàctiques classificades per matèries, del programa Internet a l'Aula (Aulanet).
Portal COMSOC
Laboratori interdisciplinari pel Batxillerat.
Recursos didàctics de la GEC
Recursos i materials per a educació infantil, educació primària, ESO i Batxillerat.
IndexNet de Santillana
Recursos del grup editorial Santillana, classificats per seminaris.
Edebé Digital
Recursos del grup editorial Edebé, classificats per etapes educatives.
Anaya Educació
Recursos didàctics del grup editorial Anaya.
Profes.net
Recursos didàctics de l'editorial SM per a professorat d'Infantil, Primària i Secundària.
Recursos educatius
Recursos per a l'aula, classificats per àrees, del CNICE.
Recursos educatius per a professors
Guia de recursos educatius per a professors: cercadors i recursos per matèries.
Dígits, del número al bit
Dígits -del número al bit- és una sèrie de televisió. Aquesta web va sobre els números, les mesures, els càlculs, els instruments de càlcul i, en particular, els ordinadors.

Inici

PORTALS D'EDUCACIÓ

 
Portals generals
 
edu365.com
Portal educatiu del Departament d'Educació per a tota la comunitat educativa de Catalunya. Informacions i serveis diversos tots els dies de l'any.
Escriptori edu365.com
Escriptori digital, amb enllaços a diversos serveis d'utilitat.
Educaweb
Pàgina amb informació sobre ensenyament i treball. Inclou notícies, borsa de treball, fòrum, recursos diversos. Cercador i serveis.
Educanet
Les tecnologies de la informació al servei del professorat. Diversos enllaços sobre el món de l'educació i l'ensenyament.
Educaterra
Portal educatiu amb una selecció de serveis d'educació i formació.
Transeduca
Web d'interès per al col.lectiu educatiu i pedagògic. Inclou notícies relacionades amb el món de l'educació, publicacions, links i agenda.
3ieduca
Recursos educatius del Grup de Dinamització de Telemàtica Educativa.
Portal de WebQuest
Web de la Comunitat Catalana de WebQuest, dedicada a estudiar, seleccionar, comentar i difondre les WebQuest (activitats de recerca guiada amb recursos Internet), tant en català com en altres llengües. També promou la creació de WebQuest en català.
Guia de Recursos d'Ensenyament
Enllaços del món de l'ensenyament a Catalunya.
Enllaços d'Ensenyament i Educació
Guia de recursos d'Ensenyament i Educació a Internet, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Webs educatives
Índex de recursos educatius.
Recursos a la xarxa
Llistat de webs sobre el món de l'educació: administració educativa, xarxes telemàtiques educatives, associacions, ONGs, sindicats, etc.
Directori d'Ensenyament
Directori d'informació sobre el món de l'ensenyament: associacions, biblioteques i arxius, instituts d'investigació, legislació, organismes oficials, universitats. Del servidor Alphacom.
Pangea-Educació
Pangea dedica una secció al món de l'educació.
Xarxanet@
La pàgina de Xarxanet@ inclou diversos temes, entre ells el d'educació, amb enllaços a universitats, organitzacions, biblioteques i publicacions.
Educación en Internet
Pàgina personal del servidor GeoCities amb enllaços a diversos recursos educatius.
Educoweb
Portal educatiu amb diversos enllaços a temes relacionats amb l'educació.
CiberEduca
Psicòlegs, pedagogs i especialistes en didàctiques.
Webs y referencias educativas
Pàgina personal del servidor Arrakis amb força enllaços a webs educatives.
Educalia 2000
Recursos educatius diversos.
masEducativa
Col.lecció d'enllaços al món educatiu a la WWW.
Webteca Educativa
Directori de recursos educatius i cercador, del projecte Astro City.
Recursos educatius
Recull d'enllaços sobre educació ordenats per categories, en especial material per fer classe, amb descripció del contingut, nivell i llengua.
Aula 21
Recursos educatius diversos i aplicacions de la tecnologia a l'aula.
DocE-Documentos de Educación
Centre d'informació, documentació educativa i recursos didàctics.
NetDidáctica
Recursos educatius a Internet.
Tiza.net
Comunitat educativa per al món hispà a Internet.
Maestroteca
Directori de recursos educatius.
EducaSites
Guia de recursos educatius en xarxa.
GazteNet-Educació
Recursos educatius des del País Basc.
Hiru.com
Portal d'aprenentatge permanent, per a la tota la comunitat educativa (professorat, alumnat i pares-mares). Des del País Basc.
Educweb
Recursos per a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Aplicaciones Didácticas
Centre de recursos educatius per al professorat.
Edu-Red
Índex de recursos educatius en espanyol a Internet.
EducaRed
Programa per a l'ús educatiu d'Internet a l'escola.
Educaguía
Portal de recursos educatius.
Educar
Directori hispanoamericà de recursos educatius.
Edunexo
Portal educatiu d'Amèrica Llatina.
Monografías
Ampli directori de recursos educatius en espanyol, per temes.
Guia de Recursos
Directori de recursos per a centres educatius.
Infoidiomas
Portal d'idiomes. Web informativa sobre cursos i viatges d'idiomes.
Eduso.net
Portal d'Educació Social. El Portal dels Educadors Socials: educadors especialitzats (infància i joventut en dificultat o discapacitat), educadors d'adults, animadors socioculturals
(animació socioeducativa, dinamització cultural, educació en el lleure), etc.
Centro de Enlaces Educativos
Recursos educatius del Ministerio de Educación de la República Argentina.
Educación y Nuevas Tecnologías
Des de l'Argentina.
Escolares.net
Recursos educatius per a estudiants. Des de Xile.
Cisspraxis
Informació i recursos per als diferents col.lectius del món de l'educació.
Educnet
Recursos educatius per a tota la comunitat educativa.
Maestroteca
Portal educatiu, amb diversos enllaços.
Education World
Portal d'educació, en anglès.
Ploteus
Portal informatiu sobre totes les oportunitats d'aprenentatge a Europa. Oferta d'educació i formació a tots els països europeus.
Cercador Temàtic Educació
Cercadors d'educació servits per Buscopio.

Portals d'educació infantil i primària

Educ@lia
Comunitat educativa virtual de mestres, pares i nens i nenes de 3 a 12 anys (educació infantil i primària).
Internenes
Recursos educatius per a nens i nenes de primària, per a que aprenguin i juguin a la vegada.
Aula Infantil
Portal d'educació infantil, destinat a pares, educadors i alumnes.
Infantil Web
Una mica de tot per als més petits.
Recursos educatius
Pàgina personal d'una mestra de primària.

Portals universitaris

Universia
Portal de les comunitats universitària i científica d'Espanya i Hispanoamèrica. Per a universitaris.
CampusRed
Portal de les universitats i dels universitaris.
InterCampus
Base de dades de facultats, universitats i biblioteques de tot el món.

Inici

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Turisme Juvenil de Catalunya

Xarxa d'Albergs de Catalunya

Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC)

Índex S.L. Cases de Colònies i Serveis de Catalunya

Fundació Catalana de l'Esplai

Vacances i Estades - Turisme juvenil

Collage. Gestió i organització de Recursos Escolars

Lluerna - Serveis educatius

Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés

De colònies - Turisme, lleure i natura per a tothom

Casa de Colònies Can Caballé (Estanyol-Girona)

Casa de Colònies Cal Petit (Argentera-la Noguera)

Aula 2 - Cases de colònies i serveis de monitors

Schola - Activitats per treballar la Història i el Patrimoni

Tàrraco Romana

Poble Espanyol (Barcelona)

Itinerari Tèxtil Ciutat Vella (Barcelona)

Les Rutes del Barcelonauta (Barcelona

Prades Aventura

Eix Estels - Cases de colònies

Inici

BEQUES I AJUTS
 
Beques i Ajuts (Generalitat)
Beques i ajuts del Departament d'Educació.
Beques i Ajuts (DURSI)
Oferta de beques per a la recerca, l'estudi i la docència de la Generalitat de Catalunya.
Beques i Ajuts universitaris (AGAUR)
Beques i ajuts a estudiants universitaris, predoctorals i postdoctorals, suport a la recerca i a la formació, calendari i cerca d'ajuts, etc. De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Ajuts i Beques (SIAB)
Servei d'Informació d'Ajuts i Beques (SIAB) de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR). Consulta de la seva base de dades.
Base de dades de Beques (MEC)
Beques, ajuts i subvencions del Ministerio de Educación y Cultura. Inclou altres punts d'informació sobre beques.
Notícies de Beques
Beques publicades al BOE.
Beques Administracions
Informació sobre beques de l'administració estatal, autonòmica i altres, servida pel Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.
Beques per a universitaris (Universia)
Oferta de beques classificades segons matèries, perfils, tipus, entitats i Comunitats Autònomes.
Beques per a l'estranger (MAE)
Del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Becas.com
Informació sobre beques, premis, ajuts, subvencions i treball, de tot el món.
 

Inici

OPOSICIONS I TREBALL
 
Formació i serveis
Secció de formació i serveis adreçats al professorat, de la XTEC.
Formació Permanent del Professorat
Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació.
Cursos de formació per al professorat
La Subdirecció General de Tecnologies de la Informació del Departament d'Educació desplega en el marc del Pla de Formació Permanent diverses actuacions de formació per al professorat d'ensenyament primari i secundari, entre les que cal destacar l'oferta de cursos presencials i cursos telemàtics.
Formació en centres educatius
Materials de cursos en centres educatius.
Formació telemàtica
Materials de cursos telemàtics.
Funció Pública
Pàgina de la Secretaria General d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya amb informació diversa per als funcionaris o aspirants a ser-ho.
MUFACE
Web de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.
Oposicions Ensenyament
Del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Borsa de treball Ensenyament
Borsa d'interins del Departament d'Educació.
Oficina de Treball Generalitat
Oficina virtual del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Ofertes de treball, cursos de formació ocupacional, serveis diversos, orientació, etc.
Borsa d'Oposicions i Treball
Borsa d'oposicions i ofertes i demandes de treball, per comunitats autònomes, províncies, titulació necessària,...
Portal de treball Educajob
Ofertes laborals relacionades amb la docència i l'educació, dirigides a professors, mestres i educadors.

Inici

ESTUDIS I FORMACIÓ

Educació a distància

Accés Obert

Aula Activa

Aula Interactiva

Aucal, Campus Virtual

Ensenyament Obert

Institut Obert de Catalunya (IOC)

ANCED (Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia)

Contenidos

Aprentia

Cursos CEAC

Cursos CCC

AulaFácil

Emagister

Ensenet

E-Scola

Centre d'estudis CEPACF

Preparació oposicions Ensenyament

CEN

CEDE

Educalia

Magister

Preparació oposicions

Adams

Master D

Aites

CEF

Cursos i màsters

Cursos d'estiu
Guia de cursos d'estiu de l'Institut Joan Lluís Vives.
Guia de cursos d'estiu
Guia de cursos d'estiu a nivell estatal. Cerca per províncies i per modalitat dels cursos.
Idiomes UAB
Escola d'idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Cursos a distància
Directori de cursos a distància impartits a l'Estat espanyol.
Cercador de Màsters i Postgraus
Tumaster.com és una organització dedicada a oferir informació sobre els diferents cursos de postgrau existents en el mercat espanyol i en el llatinoamericà.
Postgradum
Guia on-line de Formació. Cursos i màsters de postgrau.
Comunae
Cursos i formació a distància sobre informàtica i idiomes. Directori d'universitats, carreres, màsters. Cercador de beques. Ofertes de treball.
Aprende Más
Oferta de cursos per a estudiants i professionals, classificats en diverses categories. Cursos i màsters de postgrau. Directori-cercador d'universitats, carreres, màsters. Cercador de beques. Ofertes de treball.
Máster Más
Cercador de màsters i postgraus.
Infocurso
Portal d'Internet d'informació gratuïta, en el que es recull tota l'oferta formativa actualitzada, relativa als cursos dels centres de formació. Base de dades d'educació no reglada.
CanalCursos
Cercador de cursos i formació.
Estudiantes.com
Cercador de cursos i màsters.
ExpoCursos
Cursos i màsters classificats temàticament, amb preus i temaris per comparar.
Oferta Formativa
Cercador de cursos.
Todo MBA
Cercador de màsters MBA i postgraus MBA.
Todo Máster
Màsters, MBA i cursos.
CEREM
Màsters i cursos a distància.
ISED
Formació professional especialitzada.
TopCursos
Directori i cercador de webs de formació.
Don Cursos
Directori de cursos a distància i cursos on-line.
CursosDistancia
Portal informatiu especialitzat en formació no presencial.
Formazion.com
Cursos i màsters per a la formació empresarial.
ECOL - Educación contínua on-line
Formació superior de postgrau per a professionals. Programes certificats per la UAB.
Guia de cursos
A GuiaDeCursos pots trobar tots els màsters, postgraus, carreres, cursos a distància, cursos presencials, cursos on-line... dels centres de més prestigi de l'Estat.

Inici

CULTURA I LLENGUA
Cultura Catalunya
 
Cultura Catalunya
Pàgina servida per la Generalitat de Catalunya amb informació cultural molt diversa (arxius, biblioteques, monuments, museus, joventut, esports, agenda cultural, etc.)
Agenda Cultural Generalitat
Formulari de cerca d'activitats culturals.
Associacions de Catalunya
Directori d'entitats catalanes, servit per la Generalitat de Catalunya.
Òmnium Cultural
Pàgina d'aquesta associació cultural dels Països Catalans.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Pàgina web d'aquest centre cultural dedicat exclusivament a la ciutat com a tema i a la cultura urbana en general.
Institut de Cultura de Barcelona
Oferta cultural de la ciutat de Barcelona.
 
Cultura Espanya
 
Cultura Espanya
Informació general cultural de la Secretaría de Estado de Cultura del MEC.
Agenda Cultural Espanya
Formulari de cerca d'activitats culturals del Ministerio de Educación y Cultura.
 
Llengua catalana
 
Llengua Catalana
Aquesta pàgina de la Generalitat de Catalunya inclou informació sobre la llengua catalana i recursos per a l'aprenentatge del català.
Plataforma per la Llengua
La Plataforma per la Llengua és una entitat que alhora engloba diverses associacions i persones que comparteixen un objectiu comú: garantir la presència de ple dret de la nostra llengua en tots els àmbits i a tot el territori de llengua catalana.
Observatori de la llengua catalana
L’Observatori de la llengua catalana és una iniciativa de tot un seguit d’entitats cíviques i culturals que han volgut crear un organisme independent, que tingui un ampli consens en la societat catalana i amb la major solvència i rigor acadèmic possible, per tal de fer un seguiment i una avaluació de la llengua catalana, tant pel que fa al seu ús social com pel que fa al marc legal en què es desenvolupa.
Institut d'Estudis Catalans
L'IEC: estructura, història, recerca, publicacions i activitats. Llengua catalana: diccionari, documents normatius i consultes lingüístiques.
Termcat
Centre de Terminologia Catalana.
Biblioteca Terminològica
Consulta de diccionaris i altres materials de terminologia tècnica i científica en català. Pàgina del Termcat.
SEDEC
Servei d'Ensenyament del Català. Informació i materials sobre la llengua catalana dins l'àmbit d'ensenyament.
Català en línia
Web de consulta sobre la llengua catalana (qüestions d'ortografia, de gramàtica, etc.). Hi col.laboren el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els Serveis Lingüístics de la Universitat Oberta de Catalunya i el Termcat.
Intercat
Aplec de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies.
Llengcat
Recursos lingüístics en català.
Linguaweb
Etimologia. Origen de paraules i expressions del català i del castellà.
Lletra
Literatura catalana a Internet. Web servida per la Universitat Oberta de Catalunya.
Cataweb
Recursos relacionats amb la llengua catalana i el dret.
Enlloc
Portal de la llengua catalana. Nombrosos recursos i serveis diversos.
Lingua Linguae - Serveis Lingüístics
Lingua Linguae us ofereix cursos personalitzats, traduccions, correccions, serveis de redacció, regals literaris, assessorament lingüístic...
És a dir
Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
 
Altres llengües
 
LinguaCentral
Recursos lingüístics a Internet d'espanyol, portuguès, francès, alemany, italià, rus, japonès i català.
Real Academia Española
Tot sobre la llengua espanyola des de la web de la RAE: informació i notícies, banc de dades, diccionaris, recursos, recerca i consultes lingüístiques.
Instituto Cervantes
Institució pública per a la promoció i ensenyament del castellà.
Llengua espanyola
Pàgina de l'idioma espanyol.
Mercator
Dret i legislació lingüístics. Marc normatiu de les llengües d'Europa.
Inlibris
Directori de recursos literaris a Internet.
Linguapax
Estat de les llengües del món.
Linguamundi
Linguamundi és un projecte de diccionari de les llengües del món, que té la finalitat de recollir, des de diverses fonts, una informació bàsica sobre la diversitat lingüística del planeta.
My Happy Planet
Per a aprendre idiomes, amb gent nadiua. Múltiples possibilitats.
Forvo
Guia de pronunciació de paraules de diversos idiomes.

Inici

LLIBRES I DICCIONARIS
Llibres de text
Llibres de text homologats
Llista de títols i cercador de llibres de text homologats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de tots els nivells educatius no universitaris, per àrea, etapa, cicle, tipus de material, editorial i autor.

Cerca de llibres

Cerca de llibres
Cercador de llibres de l'Agencia Española del ISBN.
Cerca de llibres de tot el món
Cercador de llibres de tot el món a biblioteques i llibreries on-line.
Books Google
Cercador de llibres de Google.
 
Llibres
 
Base de Dades de la RAE
Catàleg de llibres de la Real Academia Española (RAE).
Base de Dades del MEC
Enllaços diversos relacionats amb el llibre, servits per la Secretaría de Estado de Cultura del MEC.
Patrimoni Bibliogràfic Espanyol
Catàleg del Patrimonio Bibliográfico Español del Ministerio de Cultura.
Megalibro
Revista d'actualitat de les novetats editorials d'Espanya.
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
Llibreria d'aquesta corporació.
Club de Lectors dels Països Catalans
Catàleg amb ofertes de llibres, música, vídeos i CD-Roms en català, de diversos temes.
Novetats Editorials Universitàries (NEUe)
Llibreria electrònica universitària. Informació i venda de les publicacions de les universitats de l'Institut Joan Lluís Vives. Cercador per àrees i editorials.
Infollibres
Novetats editorials de la Gran Enciclopèdia Catalana.

Enciclopèdies

Enciclopèdies
Directori d'enciclopèdies.
Enciclopèdia Catalana
Accés gratuït als diversos serveis del grup Enciclopèdia Catalana: l'Enciclopèdia, el Diccionari i l'Encyclopaedia.
Enciclopèdia Britànica
Accés gratuït a l'enciclopèdia més prestigiosa del món.
Enciclopèdia Encarta
L'enciclopèdia on-line de Microsoft.
LaEnciclopedia.com
Enciclopèdia Educativa Sincronitzada. Consulta gratuïta.
Enciclonet
Enciclopèdia Universal espanyola.Consulta gratuïta previ registre.
Viquipèdia. L'Enciclopèdia Lliure
Wikipedia és un esforç col.laboratiu per a crear una enciclopèdia gratuïta, lliure i accessible per tots. Enciclopèdia escrita amb la col.laboració de tots.
L'acompanyant lèxic el trobareu al Wiktionary
Versions també en castellà, anglès, francès, etc.
Revistes
 
Revistes internacionals
Subscripcions a revistes internacionals.
 
Diccionaris
 
Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana
Pàgina de consulta per paraules al Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana (EC).
Diccionari de l'IEC
Cerca per paraules al Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC (DIEC).
Diccionari Català-Valencià-Balear
Edició electrònica del Diccionari Català-Valencià-Balear de l'IEC.
Diccionaris VOX
Catàleg, consultes i recursos.
Diccionarios.com
Diccionaris castella-anglès, castellà-francès i castellà-català.
Diccionari Multilingüe
Consulta ràpida de diccionaris en diverses llengües.
Versió en català.
Diccionari de sinònims i antònims
Consulta ràpida. De la Universitat d'Oviedo.
Diccionaris Logos
Diccionari multilingüe.
Idiomes
Diccionari de llengües de tot el món (n'hi ha unes setanta).
Diccionaris a Internet
Directori d'obres de referència en espanyol o en anglès, classificades per matèries.
Diccionaris en llengua espanyola
Diccionaris de la llengua espanyola: diccionari d'espanyol, diccionari d'antònims, diccionari de sinònims, conjugador de verbs, diccionari de termes relacionats, diccionari anglès-espanyol i espanyol-anglès, traductor multilingüe de pàgines web i de textos. Consulta ràpida. De la Universitat d'Oviedo.
Diccionaris Freelang
Diccionaris (descàrrega gratuïta) i servei de traducció.
Diccionaris El Mundo
Cerca de paraules en llengua espanyola: significat, sinònims, antònims, traducció en anglès i francès, etc.
Diccionaris en línia
Directori de diccionaris presents a Internet, en català i en altres llengües, servits pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears. Diccionaris generals, diccionaris terminològics, bases de dades i enciclopèdies, etc.
Directori de diccionaris
Llistat de diccionaris presentat pel Govern d'Andorra.
Your Dictionary
Multidiccionari. Diccionaris de més de 260 llengües.
Wiktionary
El Wiktionary és l'acompanyant lèxic al contingut obert de l'enciclopèdia Viquipèdia.
Lexicool
Directori de diccionaris bilingües i multilingües.
Diccionari CLAVE
Diccionari en línia de castellà usual.
 

Llibreries virtuals

Amazon
La botiga virtual més coneguda del món.
Llibres
Llibreria de l'Enciclopèdia Catalana. En aquesta pàgina pots cercar i comprar llibres, discos, CD, videos, etc.
Tots els Llibres
Botiga en línia de diverses llibreries catalanes associades.
Laie
Llibreria Cafè de Barcelona.
Crisol
Llibreria virtual.
Pedrafort
Tots els llibres editats en català i en castellà.
Abacus
Botiga on podràs comprar on-line a les seccions de llibres, llibreria infantil, papereria, multimèdia i joguines.
Altaïr
Llibreria virtual.
Casa del Libro
Completíssima llibreria virtual.
Sololibros
Llibreria virtual per temes.
Bol
Àmpli catàleg de llibres de tota mena.
 

Biblioteques virtuals

Virtual Bibliobit
Una biblioteca virtual, amb força llibres de diferents temes i en diversos idiomes.
La Biblio
Recopilació de textos electrònics a Internet, per a estudiants i professors.
Biblioteca Digital Mundial 
Inclou textos, mapes, fotos, vídeos, llibres, ...
 

Inici

EDITORIALS
Directoris
Editorials
Llistat alfabètic d'editorials espanyoles servit per la Biblioteca Nacional de España.
Editors espanyols
Guia d'editors d'Espanya, amb cerca d'editorials i de llibres.
Gremi d'Editors de Catalunya
Informació de les editorials agremiades.

Grups editorials

Grup 62
Informació de les diverses editorials del Grup 62 (Edicions 62, Empúries, Península)
Grup Enciclopèdia Catalana
Empreses editores del grup (Enciclopèdia Catalana, Proa, La Galera, Pòrtic). Consulta l'oferta educativa d'Enciclopèdia Catalana.
Grup Planeta
Empreses editores del grup (Planeta, Ariel, Seix Barral, Martínez Roca, Destino, Espasa Calpe, Altaya, Crítica, Planeta DeAgostini,...)
Grup Edebé
Materials didàctics.
Grup Anaya
Empreses editores del grup Anaya (Alianza, Anaya, Barcanova, Biblograf, Cátedra, Tecnos,...)
Anaya Multimèdia
Recursos multimèdia d'Anaya.

Editorials

3 i 4

Barcanova

Blume

Bosch

Casals

Círculo de Lectores

Cruïlla

Destino

Espasa Calpe

Eumo

Larousse

Molino

Planeta

Plaza & Janés

Salvat

Santillana

Teide

Vicens Vives

Inici

UNIVERSITATS
Catalunya

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat de Vic (UdV)

Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives

Estat espanyol

Universitats espanyoles

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Universitat Virtual (UOC-Grupo Planeta)

Resta del món

Universitats de tot el món

Organismes universitaris

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)

Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo (SEEUID)

Inici

SINDICATS I ASSOCIACIONS
Sindicats de professors
 
ASPEPC
Associació Sindical de Professors/es d'Ensenyament Públic de Catalunya.
STEB
Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de Barcelona.
USTEC-STEs
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament.
SPS
Sindicat de Professors de Secundària.
FECGT
Federació d'Ensenyament Confederació General del Treball de Catalunya.
ANPE-Catalunya
Sindicat Independent.
CSI-CSIF
Confederació de Sindicats Independents i Sindical de Funcionaris.
FETE-UGT
Federació de Treballadors de l'Ensenyament de la UGT.
CC.OO. Ensenyament
Secció d'ensenyament de Comissions Obreres.
UCSTE
Unió Catalana de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament.
AMES-FPS
Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari - Federació de sindicats de Professors de Secundària.
MUCE
Marc Unitari de la Comunitat Educativa.
 
Associacions de professors
Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa (ACTE)
Lloc de trobada per a professionals de l'educació interessats en la telemàtica.
Xarxa i Espai per a la Renovació Pedagògica (XERP)
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació catalana de mestres i educadors que malden per la qualitat de l'ensenyament i de l'educació en general.
Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya (AEIC)
Sala de xat, fòrums i recursos.
Sindicats d'estudiants

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

Associació d'Estudiants i Estudiantes Progressistes (AEP)

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

ACCIÓ-Assemblees d'estudiants de secundària

Sindicato de Estudiantes (SE)

Associacions de pares i mares d'alumnes
 
FAPAC
Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya.
FAPAES
Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya.
CEAPA
Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes.

Inici

TRADUCTORS
 
Babylon
Traductor multi-idioma.
NCSA
Traductor en temps real per a Internet. Traductor gratuït de pàgines web d'anglès a espanyol.
Traduce Gratis
Selecció de traductors, diccionaris i cursos d'idiomes. Inclou traductor de text i pàgines web entre diversos idiomes.
Softcatalà
Servei gratuït de traducció automàtica del castellà al català.
Internostrum
Sistema de traducció automàtica castellà-català i català-castellà, de text, webs, correu i documents.
Traduïm. Portal dels traductors
Portal dedicat al món de la traducció orientat a professionals, estudiants i a tots aquells que s'interessen per la traducció i el llenguatge.
Translendium
Traductor entre diverses llengües europees (anglès, francès, alemany, rus, italià, espanyol i català). Disponible la traducció català-anglès i català-espanyol.
Go Translators
Directori de traductors en 30 llengües.
LinguaVox
Traduccions en qualsevol combinació d'idiomes.
Logos
Multitraductor.
WordReference
Traductor entre anglès, espanyol, francès, italià i portuguès.
WorldLingo
Multilingüe.
Ultralingua
Diccionari, traducció i gramàtica d'algunes llengües (anglès francès, espanyol, alemany i portuguès).
Lexicool
Traducció on-line gratuït.
Reverso
Traductor en línia.
Traductor automàtic
Servei de traducció automàtica de la Generalitat, que permet traduir en línia textos curts i pàgines web.
Agestrad
Agència Espanyola de Traducció.
Google Translate
Traductor de Google.
Opentrad
Traductor d'espanyol amb gallec, català i euskera.
La Vanguardia
Traductor a 35 idiomes del diari "La Vanguardia".
 

Pàgina principal

© 1998 - BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà
Si vols afegir algun link en aquest directori
prem aquí