BUXAWEB

HISTÒRIA

RECURSOS

CRONOLOGIA

VOCABULARI

PERSONATGES

CONCEPTES

TEMES

 


Història

 

 

 

TEMES HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

Dossiers didàctics de temes
d'història del món contemporani.
Estan adreçats al públic en general i especialment
al professorat i alumnat
de Secundària (ESO, FP i Batxillerat)

ÍNDEX DE TEMES

Història del món contemporani | Història contemporània d'Espanya i Catalunya

TEMES MÉS VISTOS MAIG 2023
1 Franquisme ESP
2 Guerra Civil ESP
3 Segona Guerra Mundial HMC
4 Restauració ESP
5 Guerra Civil a Catalunya CAT
6 Guerra Freda HMC
7 Revolució Russa HMC
8 Segona República ESP
9 Crisi Restauració ESP
10 Segona República a Catalunya CAT
HMC ESP CAT

DOSSIERS
DIDÀCTICS

PER A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA
ESO I BATXILLERATTEMES D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
El naixement del món contemporani
(1750-1815)
L'Antic Règim
La Revolució Industrial
La Revolució Americana
(1775-1783)
La Revolució Francesa
(1789-1799)
L'època napoleònica
(1799-1815)
Liberalisme i nacionalisme
(1815-1871)
La Restauració i les revolucions burgeses
(1815-1848)
Els nacionalismes
La unificació d'Itàlia
(1848-1870)
La unificació d'Alemanya
(1815-1871)
Socialisme i moviment obrer
(1780-1918)
Les teories socialistes
El moviment obrer
Industrialització i imperialisme
(1870-1914)
La Segona Revolució Industrial
Imperialisme i colonialisme
L'època dels grans conflictes
(1914-1945)
La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)
La Revolució Russa (1917)
El crac de 1929
Els feixismes
El feixisme italià
(1922-1943)
El nazisme alemany
(1933-1945)
La Segona Guerra Mundial
(1939-1945)
El món després de 1945 La guerra freda i la política de blocs
(1947-1991)
Descolonització i Tercer Món
La Unió Europea

ETAPES POLÍTIQUES DE L'ESPANYA CONTEMPORÀNIA

Crisi de l'Antic Règim
(1808-1833)

La guerra del Francès
Josep I / Junta i Regència
(1808-1814)
Regnat de Ferran VII
(1814-1833)
Restauració absolutista
(1814-1820)
Trienni Liberal
(1820-1823)
Dècada Ominosa
(1823-1833)
Construcció de l'Estat liberal
(1833-1874)
El regnat
d'Isabel II
(1833-1868)
L'època de les regències
(1833-1843)
Regència de Maria Cristina
(1833-1840)
Regència d'Espartero
(1840-1843)
Majoria d'edat
d'Isabel II
(1843-1868)
Dècada Moderada
(1843-1854)
Bienni Progressista
(1854-1856)
Governs Unió Liberal i moderats
(1856-1868)
El Sexenni revolucionari
(1868-1874)
Revolució i govern Serrano
(1868-1870)
Monarquia d'Amadeu I
(1871-1873)
La Primera República
(1873-1874)
Segon govern Serrano
(1874)
La Restauració
(1874-1898)
Regnat d'Alfons XII
(1875-1885)
Regència de Maria Cristina
(1885-1902)
La crisi de la Restauració
(1898-1931)
Regnat d'Alfons XIII
(1902-1931)
La crisi del règim
(1898-1923)
Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930)
Caiguda de la monarquia
(1930-1931)
La Segona República
(1931-1936)
Govern Provisional
(1931)
Bienni Reformador
(1931-1933)
Bienni Negre
(1933-1936)
Govern del Front Popular
(1936)
La Guerra Civil espanyola
(1936-1939)
L'Espanya republicana
L'Espanya nacional
El franquisme
(1939-1975)
Autarquia i aïllament
(1939-1951)
Obertura i transició
(1951-1959)
Modernització i desenvolupament
(1959-1973)
Crisi del règim
(1973-1975)


Regnat de Joan Carles I
(1975-2014)Regnat de Felip VI
(des de 2014)
La transició
(1975-1982)
Govern Arias Navarro
(1975-1976)
Govern Suárez
(1976-1981)
Govern Calvo Sotelo
(1981-1982)
La democràcia
(des de 1982)
Govern González
(1982-1996)
Govern Aznar
(1996-2004)
Govern Zapatero
(2004-2011)
Govern Rajoy
(2011-2018)
Govern Sánchez
(des de 2018)


AVÍS IMPORTANT

Els continguts d'aquests dossiers de temes d'història contemporània no són pas apunts, sinó materials complementaris. En cada dossier hi ha una breu introducció a mode de presentació, un recull de conceptes referits al tema, ordenats segons un guió, una selecció de personatges relacionats amb el tema, una cronologia bàsica i, finalment, un llistat de bibliografia i filmografia.
Cal dir que tots aquests materials estan pensats per a ser utilitzats bàsicament per professorat i alumnat de Ciències Socials de l'ESO, del Batxillerat i dels primers cursos universitaris. Així, la lliure utilització d'aquests materials s'entén que és per a finalitat exclusivament acadèmica.

Tornar a Història


Pàgina principal

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà